Sc’al se vëgn damanè metunse a jì presentaziuns sön co s’anuzé dla biblioteca por les tlasses de scora.
De regola döra les vijites cun acompagnadù fora por la biblioteca y le magazinn n’ora y mesa. Tratan chëstes vëgnel inće dè consëis pratics y istruziuns por i sorvisc desfarënć dla biblioteca. Al romagn inće tëmp por fà deboriada n valgönes archirides tl catalogh dla biblioteca, por spligaziuns sön les modalitês d’imprëst y i.i..
I adatun ion nostes vijites cun acompagnadù y les archirides a ostes unitês didatiches atuales.

Vigni pröm dedemesaledema dl mëis ti pitunse a dötes les porsones interessades vijites cun acompagnadù y cursc de introduziun al'adoranza dl catalogh online. Post d’incuntada dales 9.00 pro la portina d’informaziun.

Informaziuns plü menüdes sön l’organisaziun, l’acordanza de terminns y domandes che reverda i contignüs ciafëise pro Monica Kostner +39 0471 471814 o monica.kostner@tessmann.it