Orares de giaurida da d'instà

01.07.2024 - 31.08.2024

La biblioteca resterà davierta cun l orar da for, dala 9.00 ala 19.00, cun la sëula variazion dla sada, davierta dala 9.00 ala 12.30.