oliver-oppitz-photographydscf7197-fr

Posć da imparé y lauré

La Biblioteca provinziala é n post chit amesa la cité de Balsan olache an pó imparé en pesc. Tl salf de letöra él a desposiziun dla jënt interessada n gran numer de posć da imparé y lauré, y ince trëi carrel a chi che an ti pó pormez lediamënter tratan i orars de daurida. Chisc é dotá de n coliamënt al'eletrizité y pó gní adorá zënza messëi resservé.
Tl salf de letöra él implü ince le ciantun di foliec y dles revistes olache i podëis consulté i foliec da vigni de atuai y na pert dles revistes spezialistiches.
Tratan la bona sajun é ince daverta la curt de letöra; ince dailó él posć olache an pó lauré en pesc.
Tl foyer pó les anuzadësses y i anuzadus fá inrescides tres computer d'inrescida tl catalogh dla Biblioteca y s'aposté de vigni sort de media. Tres dui computer aposta él la poscibilité da ciaré tl portal de Teßmann digital. Sön le quick-pc pó les anuzadësses y i anuzadus jí cina 15 menüc te Internet, elaboré documënc y i stampé.

Adoranza de Internet

Dötes les anuzadësses y düc i anuzadus iscric che á almanco 16 agn á a desposiziun l'azes a Internet y al WLAN. Les anuzadësses y i anuzadus sot a 16 agn adora na detlaraziun de consëns scrita da pert di geniturs.