Sc’al se vëgn damanè metunse a jì presentaziuns sön co s’anuzé dla biblioteca por les tlasses de scora.
De regola döra les vijites cun acompagnadù fora por la biblioteca y le magazinn n’ora y mesa. Tratan chëstes vëgnel inće dè consëis pratics y istruziuns por i sorvisc desfarënć dla biblioteca. Al romagn inće tëmp por fà deboriada n valgönes archirides tl catalogh dla biblioteca, por spligaziuns sön les modalitês d’imprëst y i.i..
I adatun ion nostes vijites cun acompagnadù y les archirides a ostes unitês didatiches atuales.

Informaziuns plü menüdes sön l’organisaziun, l’acordanza de terminns y domandes che reverda i contignüs ciafëise pro Heidi Erschbamer (Tel. 0471 471838, heidi.erschbamer@tessmann.it).